Oslo Vei AS – Sandum AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Horisontal borring, renovering av vann- og avløpssystemer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.02.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Oslo Vei AS (org. nr. 983232906) erverver alle aksjene i Sandum AS (org. nr. 937003110)