Østmøllene AS – Trøgstad Konsilo og Mølle SA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kornsiloer, kraftfôrproduksjon og vareutsalg av landbruksprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.12.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Østmøllene AS (org. nr. 987634723) kjøper opp all aktiva og passiva i Trøgstad Konsilo og Mølle SA (org. nr. 947372599)