Østre Aker vei 90 AS – Østre Aker vei 90

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.11.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Østre Aker vei 90 AS (org. nr 995020734) erverver gnr. 88 bnr. 311 og gnr. 88 bnr.478, Østre Aker vei 90, fra Siemens AS (org. nr. 915826946)