Otera AS – Nedig AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Elektroentreprenør

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.08.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Otera AS (org. nr. 989249819) erverver 70 % av aksjene i Nedig AS (org. nr. 979394179)