Otera AS – XP Montasje AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Leveranse og installasjon av mobilkommunikasjonsenheter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.09.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Otera AS (org. nr. 989249819) kjøper XP Montasje AS (org. nr. 987035129)