Otera Entreprenør AS – Avotech AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Elektroentreprenør

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.05.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Otera Entreprenør AS (org. nr. 989249819) kjøper Avotech AS (org. nr. 983524516)