Otium AS – Sju eiendomsselskaper

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Otium AS (org.nr. 945 725 540), kjøp av 51 prosent av aksjene i Favorittbygg II AS, Favorittbygg Holding AS (org.nr. 982 790 948), Favoritthytten Eiendom AS (org.nr. 934 076 257), Favoritthytten Eiendom 1 AS (org.nr. 987 553 464), Favoritthus AS (org.nr. 989 071 300), Favoritthytten AS (org.nr. 982 382 165) og Favoritthytten Prosjekt AS (org.nr. 977 275 903).Meldt til Konkurransetilsynet