Otium AS – TB Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: byggmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.05.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Otium AS (org.nr. 945 725 540), oppkjøp av TB Holding AS (org.nr. 939 044 418).Meldt til Konkurransetilsynet