Ove Wrist & Co A/S – Danish Supply Corporation A/S

Berørte markeder ikon Berørte markeder: skipsproviantering

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.10.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ove Wrist & Co A/S (dansk CVR-nr. 19-27-27-96), kjøp av samtlige aksjer i Danish Supply Corporation A/S (dansk CVR-nr. 20-70-44-70).Meldt til Konkurransetilsynet