Oy Karl Fazer AB – Cloetta Fazer AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: sjokolade- og sukkervaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.03.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Oy Karl Fazer AB (finsk org.nr. 0202669-3), oppkjøp av Cloetta Fazer AB (svensk foretaksnr. 556014-2357).Meldt til Konkurransetilsynet