Oy Magnet Holding AB – Eltel Management Oy

Berørte markeder ikon Berørte markeder: De involverte foretak har ikke overlappende virksomhet på noen markeder i Norge der den samlede markedsandelen er over 20 prosent

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.10.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Oy Magnet Holding AB (finsk org.nr. 1917540 – 9), kjøp av samtlige aksjer i Eltel Management Oy (finsk org.nr. 1705559 – 3).Meldt til Konkurransetilsynet