Pacer Holding Company – Aearo Technologies, Inc

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for verneutstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.02.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Pacer Holding Company (org.nr. 65-1267302, USA), oppkjøp av Aearo Technologies, Inc (org.nr. 56-2443760, USA).Meldt til Konkurransetilsynet