Pan Fish ASA – Aqua Farms ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: oppdrett og salg av laks

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.10.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Pan Fish ASA (org.nr. 964 118 191), oppkjøp av Aqua Farms ASA (org.nr. 979 597 932).Meldt til Konkurransetilsynet