Pan Fish ASA – Fjord Seafood ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg og oppdrett av fisk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 31.03.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Pan Fish ASA (org.nr. 964 118 191), oppkjøp av Fjord Seafood ASA (org.nr. 976 841 220).Meldt til Konkurransetilsynet