Pan Fish ASA – Marine Harvest N.V.

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for fiskeoppdrett

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 31.03.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Pan Fish ASA (org.nr. 964 118 191), oppkjøp av Marine Harvest N.V.Meldt til Konkurransetilsynet