Pan Vision AS – BJ Electronics AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: innenfor elektroniske spill (dvs. spill til PC, Play Station, X-Box og Nintendo)

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.12.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Pan Vision AS (org.nr. 974 484 544), oppkjøp av BJ Electronics AS (org.nr. 936 345 719).Meldt til Konkurransetilsynet