Panorama AS – Bordsølv AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: produksjon av sølvvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Panorama AS (Th. Marthinsen Sølvvarefabrikk) (org.nr. 978 637 728), oppkjøp av Bordsølv AS (org.nr. 983 527 701).Meldt til Konkurransetilsynet