Papyrus Norge AS – Arto Emballasje AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Industriemballasje

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.01.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Papyrus Norge AS (org. nr. 957865259) erverver samtlige aksjer i Arto Emballasje AS (org. nr. 931685393)