Paramount Pictures Corporation – DreamWorks L.L.C

Berørte markeder ikon Berørte markeder: filmproduksjon, hjemmeunderholdning (video, DVD) og betal-TV

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.01.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Paramount Pictures Corporation (org.nr. 04-2949533, USA), kjøp av samtlige aksjer i DreamWorks L.L.C (org.nr. 95-4525294, USA).Meldt til Konkurransetilsynet