Pareto AS – Eiendomsmegler Krogsveen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendomsmegling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.01.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Pareto AS (org.nr. 962 964 591) erverver enekontroll i Eiendomsmegler Krogsveen AS (org.nr. 950 007 613)