Pareto AS – Factor Insurance Group AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Forsikringer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.10.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Pareto AS (org.nr. 962964591), erverv av kontroll over Factor Insurance Group AS (org.nr. 980855376)