Pareto AS – Privilege Portfolio ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Pareto AS tilbyr gjennom ulike datterselskaper blant annet finansiell rådgivning, analyse, forvaltning, prosjektfinansiering, skipsmegling og salg- og utleie av næringseiendommer. Privilege Portfolio ASA tilbyr markedsføring og distribusjon av spare- og forsikringsprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.08.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Pareto AS (org. nr. 962 964 591), oppkjøp av Privilege Portfolio ASA (org. nr. 980 159 833).Meldt til Konkurransetilsynet