Partner Tre AS og Håbygg Drift AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: trelastmarkedet og byggevaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.08.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Partner Tre AS (org.nr. 975 380 777) og Håbygg Drift AS (org.nr. 984 499 833).Meldt til Konkurransetilsynet