Partners Group AG / Kohlberg & Co., L.P. – BluSky HoldCo, LLC

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Restaurering og renovering av boliger, miljø- og taktekkingstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.09.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Partners Group AG (reg.no CH-170.3.020.494-7 Sveits) og Kohlberg & Co., L.P. (reg.no 13-3850539 USA) erverver enekontroll over BluSky HoldCo, LLC (reg.no 6990531 USA)