Peab Asfalt Norge AS – Terje Hansen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon og legging av asfalt

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.07.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Peab Asfalt Norge AS (org. nr. 994628577) erverver kontroll over Terje Hansen AS (org. nr. 930969451)