Peab Norge AS – Bjørn Rygg AS og Ferdigbetong AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: bygg- og anleggsmarkedet og markedet for ferdigbetong

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.10.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Peab Norge AS (org.nr. 990 040 729), oppkjøp av Bjørn Rygg AS (org.nr. 943 672 520) og Ferdigbetong AS (org.nr. 987 013 117).Meldt til Konkurransetilsynet