Peab Norge AS – Senter Bygg Entreprenør AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Entreprenørvirksomhet og oppføring av bygg

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.03.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Peab Norge AS (org. nr. 990040729) erverver 100 % av aksjene i Senter Bygg Entreprenør AS (org. nr. 976469429)