Pearl InvestCo AS – Pearl Group AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-tjenester og programvare

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.01.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Pearl InvestCo AS (org.nr. 926 017 209) erverver 100 % av aksjene i Pearl Group AS (org.nr. 989 536 672)