Pelagia AS – Hordafor AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Fiskeprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.03.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Pelagia AS (org.nr. 989094823) erverver enekontroll i Hordafor AS (org.nr. 934517199)