Pelagia AS – Norsildmel AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Fiskefôr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.07.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Pelagia AS (org.nr. 989 094 823) erverver enekontroll over Norsildmel AS (org. nr. 998 064 198)