Pelagia AS – Norsk Fiskeindustri Invest AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon og salg av fiskeolje og fiskemel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.04.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Pelagia AS (org.nr. 989 094 8239 erverver samtlige aksjer i Norsk Fiskeindustri Invest AS (org.nr. 920 139 450)