Pemco AS – Arcus Kjemi AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for petroleumsbaserte produkter og tekniske/kjemiske produkter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Pemco AS (org.nr. 976 791 789), oppkjøp av Arcus Kjemi AS (org.nr. 886 266 642).Meldt til Konkurransetilsynet