Pemco AS – Peterson AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Papir- og emballasjeleverandør

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.03.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Pemco AS (org. nr. 976791789) erverver samtlige aksjer i Peterson AS (org. nr. 915184979)