Per Aarsleff Holding A/S – Trym Anlegg AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Anleggs- og entreprenørtjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.06.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Per Aarsleff Holding A/S (dansk aksjeselskap) erverver samtlige aksjer i Trym Anlegg AS (org.nr. 925 751 189)