Per Strand Tromsø AS – Karlsen Trelast AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Byggevarer og trelast

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.08.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Per Strand Tromsø AS (org.nr. 979787723), oppkjøp av Karlsen Trelast AS (org.nr. 962206646)