Permira Credit Solutions II Master Sub S.A. – Quant AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Industrielle vedlikeholdstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.05.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Permira Credit Solutions II Master Sub S.A. (reg.no. B190859 Luxemburg) erverver enekontroll over Quant AB (reg.no. 556975-5654 Sverige)