Personalhuset AS – Westaff AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av personalrelaterte tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.06.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Personalhuset AS (org.nr. 982 742 765), kjøp av samtlige aksjer i Westaff AS (org.nr. 953 504 901).Meldt til Konkurransetilsynet