Personec S.à r.l. – Personec Group Oy

Berørte markeder ikon Berørte markeder: drift og utvikling av økonomiske støttetjenester, samt løsninger for personal-, finans- og lønnshåndtering

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.11.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Personec S.à r.l. (org.nr. B102754, Luxemburg), kjøp av resterende aksjer som gir kontroll over Personec Group Oy (finsk org.nr. 1898746-4).Meldt til Konkurransetilsynet