PFP Holding II Corporation – Pactiv Corporation

Berørte markeder ikon Berørte markeder: produkter til pakking av mat

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.07.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

PFP Holding II Corporation (org.nr. 20-3103585, USA), erverv av kontroll over Pactiv Corporation (org.nr. 1-15157, USA).Meldt til Konkurransetilsynet