PHM Norge AS – Sefbo Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bredt spekter av tjenester til hovedsakelig borettslag og sameier

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.09.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

PHM Norge AS (org.nr. 925 231 398) erverver enekontroll i Sefbo Holding AS (org.nr. 922 703 752)