Phonak Holding AG – Tre GN-selskaper

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for høreapparater og trådløse kommunikasjonssystemer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.10.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Phonak Holding AG (org.nr. 0203920080-9, Sveits), oppkjøp av GN ReSound A/S (dansk CVR-nr. 55-08-27-15), GN ReSound GmbH Hörtechnologie (tysk org.nr. HRB5595 Münster) og GN US Holdings Inc. (org.nr. 02-0508892, USA).Meldt til Konkurransetilsynet