Pilkington Norge AS – Multiglass AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: produksjon og salg av bygningsglass

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.03.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Pilkington Norge AS (org.nr. 828 345 672), oppkjøp av eiendeler i Multiglass AS (org.nr. 981 536 126).Meldt til Konkurransetilsynet