Piperviken AS – Aatto Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for restaurantbransjen i Oslo

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.02.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Piperviken AS (org.nr. 962 922 163), overtakelse av eiendeler og ansatte samt rettigheter og forpliktelser tilknyttet Restaurant Riva, som er eid av Aatto Holding AS (org.nr. 979 345 321).Meldt til Konkurransetilsynet