Planbo Resort AS – Trysil Resort AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendom. Drift- og booking av eiendommer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.06.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Planbo Resort AS (org.nr. 989581880), oppkjøp av Trysil Resort AS (org.nr. 984531664)