Plantasjen Norge AS – Kotengs Hagesenter AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av planter og plantetilbehør

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.08.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Plantasjen Norge AS (org.nr. 937 087 977), oppkjøp av Kotengs Hagesenter AS (org.nr. 930 920 843).Meldt til Konkurransetilsynet