PL&C 101 AS – EnviroPac AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Maskiner og utstyr til kildesortering og avfallshåndtering

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.09.2014

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

PL&C 101 AS (org.nr. 914162521, under navneendring til AccGreen AS) kjøper EnviroPac AS (org.nr. 976714482)