Polaris Management A/S – Jetpak Group AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dør-til-dør-pakketjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Polaris Management A/S (dansk CVR-nr. 28-50-17-65), oppkjøp av Jetpak Group AB (svensk org.nr. 556415-6650).Meldt til Konkurransetilsynet