Polaris Media ASA – Fædrelandsvennen AS / Lindesnes AS / AS Farsund Aktiebogtrykkeri / Agderposten Medier AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Papir- og nettavis, reklame- og rubrikkonnonsring, annonsesamkjøring, trykkeri, distribusjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.11.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Polaris Media ASA (org.nr. 992 614 145) erverver avisene Fædrelandsvennen AS (org.nr. 990 413 045), Lindesnes AS (org.nr. 951 377 260), AS Farsund Aktiebogtrykkeri (org.nr. 911 592 592) (Lister) med virksomhetsoverdragelse av distribusjonsvirksomhet samt kontrollerverv over Agderposten Medier AS’s avis-, distribusjon- og trykkevirksomhet (org.nr. 810 094 532)