Polygon AS – Skadegruppen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Skadesanering og gjenoppbygging

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.10.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Polygon AS (org.nr. 915 229 115) erverver 100 % av aksjene i Skadegruppen AS (org.nr. 943 578 524)