Polygon Norway Holding AS – Kaph Entreprenør AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Håndverker- og saneringstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.05.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Polygon Norway Holding AS (org.nr. 915 229 115) kjøper 100 % av aksjene i Kaph Entreprenør AS (org.nr. 914 949 149)